• षडानन्द नगरपालिकामा सुत्केरीलाई खाद्य सामाग्री

    भोजपुर । षडानन्द नगरपालिका–६ ले वडाका सुत्केरीलाई ७५ हजार वरावरको पोषणयुक्त खाद्यन्न वितरण गरेको छ । सुत्केरी पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत ३३ जना सुत्केरी आमाहरुलाई घ्यू, चना, केराउ, तोरीको तेल, हर्लेक्स लगायतका खाद्य सामाग्री वितरण गरिएको हो ।दिङ्गला आर्यूवेद औषधालयले पनि सुत्केरी आमाहरुलाई तागतिलो बनाउने र दुध आउने औ...