भोजपुर नगरपालिकामा ६२ करोड बजेटसहित निति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित


भोजपुर । भोजपुर नगरपालिकामा ६२ करोड १३ लाख १३ हजार बराबरको बार्षिक बजेट सहित निति तथा कार्यक्रम नगरसभाबाट पारित भएको छ । नगरपालिकाका मेयर कैलास कुमार आलेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का बजेट बहुमतले पारित भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र राईले जानकारी दिए ।
आ. व. २०७९/०८० का लागी ६२ करोड १३ लाख १३ हजार आय तर्फ प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा आयतर्फ वित्तिय समानीकरण अनुदान संघ रु ११ करोड ९९ लाख, राजस्व बाँडफाडँबाट रु ९ करोड ७६ लाख १० हजार, शसर्त अनुदान संघ रु ३३ करोड, विशेष अनुदान रु १ करोड ५० लाख, प्रदेश सरकार वित्तिय समानीकरण अनुदान रु ६४ लाख १५ हजार, सवारी साधन करको राजस्व बाडँफाडँबाट रु १ करोड १५ लाख ६३ हजार २ सय ५०, प्रदेश शसर्त अनुदान ७९ लाख ६२ हजार, प्रदेश समपुरक अनुदानको रु १ करोड,आन्तरीक राजस्व तर्फ रु २ करोड २८ लाख ६२ हजार ७ सय ५० गरी जम्मा रु ६२ करोड १३ लाख १३ हजार आय प्रस्ताव नगरप्रमुख आलेले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र राईले ।
उक्त प्रस्तावित बजेट सहित निति तथा कार्यक्रम नगरसभामा उपस्थित सदस्यहरुबाट बहुमतले पारित भएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार